Zoznam krúžkov 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V priebehu školského roka sa všeci členovia CVČ môžu zúčastňovať príležitostnej záujmovej činnosti (tvorivé dielne, turnaje, súťaže).

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)