Spoločenské hry

 

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Mgr. Jaroslava Binderová pondelok 13:00 - 15:00 učebňa 1.A

 

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)