Florbal

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Firas Boutani utorok 14:00 - 16:00 telocvičňa ZŠ

 

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)