Ste spokojný s CVČ?

Personálne zabezpečenie CVČ v školskom roku 2018/19

1. počet interných zamestnancov:  4       

riaditeľ CVČ: Mgr. Alena Falátová,

pedagogický zamestnanec: Mgr. Zuzana Cibuľová,

nepedagogický zamestnanec (účtovníčka): Katarína Mizerová,

upratovačka: Iveta Lyková.

2. počet externých zamestnancov:  9

vedúci ZÚ: 6 učitelia ZŠ Ochodnica - Mgr. Obročníková

                                                             Mgr. Binderová

                                                             Mgr. Gocoliaková

                                                              Mgr. Marčaníková

                                                              Mgr. Nižníková

                                                              Mgr. Boutani

                                            3 ostatní -  Róbert Marčan

                                                              Richard Piják

                                                              Juliána Olejková

 

Členovia  pedagogickej rady :  Mgr. Alena Falátová, riaditeľka CVČ

                                                     Mgr. Zuzana Cibuľová, vychovávateľ

 

Členovia Rady CVČ :   predseda    Karol Šamaj, poverený zriaďovateľom

                                        členovia      Mgr.Zuzana Cibuľová, pedagogický zamestnanec

                                                            Katarína Mizerová, nepedagogický zamestnanec

                                                            Jaroslav Mikát, zástupca rodičov

                                                            Vladimír Húšťava, zástupca rodičov