Mladý matematik

 

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Mgr. Jana Marčaníková štvrtok 13:00 - 15:00 učebňa 9.A