Mažoretky ELLIS 1,2,3

 

 

 

 

Mažoretky ELLIS 1

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Mgr. Zuzana Cibuľová pondelok 13:40 - 15:40 telocvičňa ZŠ

 

Mažoretky ELLIS 2

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Mgr. Zuzana Cibuľová piatok 13:40 - 15:40 telocvičňa ZŠ

 

Mažoretky ELLIS 3

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Juliána Olejková piatok 15:40 - 17:40 telocvičňa ZŠ

 

 

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)