Ste spokojný s CVČ?

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Faktúry CVČ Ochodnica za rok 2018

Názov firmy

Predmet

Číslo faktúry

Suma

Zverejnené

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5437145813

10,00

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5441601408

10,00

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5446053660

10,00

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5450507142

10,00

 2.10.2018

EVMI,s.r.o. Varín

Inštalácia programuWINIBEU v. 12.00.0b

04201805

10,00

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5454964216

10,42

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5459426810

10,42

 2.10.2018

EVMI,s.r.o. Varín

Inštalácia programuWINIBEU v. 12.00.0b

07201803

10,00

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

5463870137

10,18

 2.10.2018

Mestský podnik služieb, Čadca

Vstupy na bazén 1.polrok 2018

4019

86,80

 2.10.2018

Orange Slovensko, a.s.

Telefón- služby

54683344

10,18

 2.10.2018