Folklórny krúžok KÝČERKA

 

 

Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
Mgr. Eva Obročníková štvrtok 13:00 - 15:00 učebňa 2.A

 

 

 

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)