Ste spokojný s CVČ?

Personálne zabezpečenie CVČ v školskom roku 2015/16

1. počet interných zamestnancov:  3       

riaditeľ CVČ: Mgr. Alena Falátová,

pedagogický zamestnanec: Mgr. Zuzana Cibuľová, vedúca Mažoretky ELLIS

nepedagogický zamestnanec : Katarína Mizerová, účtovníčka

2. počet externých zamestnancov:  8

vedúci ZÚ: 5 učitelia ZŠ Ochodnica - Mgr. Poláčková

                                                             Mgr. Brodňanová

                                                             Mgr. Nižníková

                                                              Ing. Lomčíková

                                                              Ing. Pukalík

                                            3 ostatní -  Róbert Marčan

                                                              Jozef Budoš

                                                              Sláva Žabková

3. počet dobrovoľných pracovníkov: 5

     Vladimír Húšťava

     Štefan Ságoš

     Zora Neomániová

     Simona Kantoríková

     Martin Blaho

 

Členovia  pedagogickej rady :  Mgr. Alena Falátová, riaditeľka CVČ

                                                     Mgr. Zuzana Cibuľová, vychovávateľ

 

Členovia Rady CVČ :   predseda    Karol Šamaj, poverený zriaďovateľom

                                        členovia      Mgr.Zuzana Cibuľová, pedagogický zamestnanec

                                                            Katarína Mizerová, nepedagogický zamestnanec

                                                            Jaroslav Mikát, zástupca rodičov

                                                            Vladimír Húšťava, zástupca rodičov