Ste spokojný s CVČ?

O nás

Centrum voľného času (CVČ) je školské zariadenie určené na voľno-časové aktivity, prehlbovanie záujmov detí, rozvoj talentov, získavanie nových poznatkov a informácií. Je určené na účelné a zmysluplné využívanie voľného času. Svojim obsahom činnosti sa výraznou mierou podieľa na primárnej prevencii nežiaducich spoločenských javov.

Svoju históriu začalo písať v roku 2009. Prevažna väčšina záujmovej činnosti sa uskutočňuje v priestoroch a areáli ZŠ. Areál školy je otvorený a prístupný verejnosti. Do areálu patrí ihrisko-umelá tráva, ovocný sad, park s fontánou, trieda v prírode. Škola je situovaná do krásneho prostredia plného zelene, mimo frekventovanej hlavnej cesty, čo je veľkou výhodou. V blízkosti je železničná a autobusová zastávka, čo je výhodou pre žiakov zo susednej obce Dunajov a Kysucký Lieskovec. ZŠ poskytuje na činnosť krúžkov počítačovú učebňu, jazykovú učebňu, telocvičňu, klubovňu.