Mažoretky Ellis ME Maďarsko 22. 8. 2013 a MS Praha 1. 9. 2013

Autor:Mgr. Alena Falátová (riaditeľka)

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

22. 8. ME Maďarsko

8. - 9. 6. MSR Trenčín

8. - 9. 6. MSR Trenčín

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

1. 9. 2013 MS Praha

8. - 9. 6. MSR Trenčín

8. - 9. 6. MSR Trenčín