Lampiónový sprievod 13. 11. 2015

Aj tento rok sa zapojilo do lampiónového sprievodu obcou viac ako 100 detí a rodičov. 80 vlastnoručne vyrobených lampiónov bolo odmenených vecnými cenami. Pochvala patrí všetkým žiakom a rodičom, ktorí vytvorili naozaj krásne nápadité lampióny. Ďakujeme p. starostovi za sladké občerstvenie.