Hodový turnaj dievčat vo vybíjanej 14. 11. 2015

V sobotu 14. 11. 2015 sa uskutočnil hodový turnaj dievčat vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnili družstvá z troch tried - 6.A, 7.A a 8.A. 

 

 

 

 

1.miesto : družstvo dievčat 7.A trieda

2.miesto : družstvo dievčat  8.A trieda

3.miesto:  družstvo dievčat  6.A trieda