Ste spokojný s CVČ?

Aktuality

 

             Informácie  k  žiadosti  o  prijatie  do ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU V CVČ OCHODNICA V ŠKOL.ROKU 2018/2019

 

  • Dieťa si vyberie záujmový krúžok z ponuky CVČ, ktorý je zdarma. V prípade, že dieťa má záujem o viac krúžkov, na každý ďalší krúžok bude od 1.10. 2018 prispievať finančnou čiastkou 1 € na mesiac aj zákonný zástupca dieťaťa. Záujmové vzdelávanie trvá od októbra do júna príslušného školského roka.
  • Deti, ktoré si nevyberú záujmový krúžok, môžu navštevovať príležitostnú záujmovú činnosť, ktorú bude organizovať CVČ v priebehu školského roka v spolupráci so školou a obcou. Preto je potrebné uviesť do žiadosti bod 12 – Príležitostná záujmová činnosť.
  • Dieťa vo veku od 5-15 rokov môže odovzdať do CVČ len jednu Žiadosť o prijatie do CVČ na školský rok 2018/2019 najneskôr do 14.9.2018.
  • Na záujmové vzdelávanie dostanú žiaci v škole vzdelávacie poukazy, ktoré si môžu uplatniť v CVČ najneskôr do 20.9.2018, po tomto termíne vzdelávací poukaz prepadne v prospech štátu. Zákonný zástupca ho podpíše a dieťa ho odovzdá triednemu učiteľovi, žiaci SŠ vedúcemu krúžku, prípadne riad. CVČ Mgr. Falátovej.
  • Záujmový krúžok bude otvorený pri minimálnom počte 12 záujemcov.
  • Každý záujemca vyplní  iba jednu  žiadosť o prijatie do CVČ.
  • Záujmové krúžky začínajú pracovať od 1.10.2018.
  • Finančný príspevok 1 € ( druhý krúžok a každý ďalší ) na mesiac sa bude hradiť:

   I.polrok- do konca októbra 2018 (X.- I.) = 4€, II.polrok- do konca februára 2019 ( II.-VI.) = 5€,

  prípadne na celý rok do konca   novembra 2018 ( X.-VI.) = 9€.

  • Návštevu plavárne v Čadci si budú spolufinancovať aj rodičia a to dopravu autobusom. Bližšie informácie u Mgr. Falátovej.                                               

                                                                                       Mgr. Alena Falátová, riad.CVČ