Ste spokojný s CVČ?

Aktuality

 

 

CVČ Ochodnica otvára v školskom roku 2016/17 tieto záujmové krúžky:

 

1. Oblasť jazykov :         Anglická gramatika v kocke    ved. Mgr. Zuzana Cibuľová

                                    Hravá angličtina                    ved. Mgr. Alena Falátová

                                    Angličtina veselo                   ved. Mgr. Michaela Prievozníková

2. Oblasť spoločenská:   Spoločenské hry                     ved. Mgr. Jaroslava Binderová

3. Oblasť kultúrna:         DFS Kýčerka                          ved. Mgr. Eva Občiníková

4. Oblasť technická:        Šikovné ruky                         ved. Mgr. Katarína Gocoliaková

5. Oblasť prírod. vied:     Mladý matematik                   ved. Mgr. Jana Marčaníková

6. Oblasť branná:           Mladý požiarnik                      ved. Sláva Žabková,

                                                                                       Katarína Šenkárová

7. Oblasť športová:         Mažoretky ELLIS                    ved. Mgr. Zuzana Cibuľová

                                     Futbal 1                                ved. Richard Piják

                                     Futbal 2                                ved. Róbert Marčan

                                     Florbal                                  ved. Mgr. Firas Boutani

                                     Plávanie ( Plaváreň Čadca)      ved. Mgr. Alena Falátová

8. Oblasť turistická:         Turistický                               ved. Vladimír Húšťava

 

Záujmové krúžky začínajú pracovať od 2.10.2017. Členovia krúžkov sa stretnú v prvom októbrovom týždni s vedúcimi a dohodnú si presný deň a hodinu stretnutí.

Žiaci sa môžu prihlásiť do záujmových krúžkov ešte aj do polovice októbra, nahlásiť sa osobne u Mgr. Falátovej. Tí, ktorí si nevyberú žiaden záujmový krúžok, môžu sa zúčastňovať príležitostnej záujmovej činnosti, to sú všetky podujatia, ktoré pre vás pripraví CVČ v spolupráci s obcou, ZŠ, MŠ, prípadne s inými partnermi.